Frekvenčni pretvornik

FRA30 (FRA40)

FRA30(FRA40) vsebuje v enotnem ohišju vse funkcije, ki so potrebne za sodoben električni pogon – za kompleten pogon je potrebno dodati le baterijo in indukcijski motor.

Kljub svoji majhnosti (235 mm x 255 mm x 330 cm) in teži (10 kg) je FRA30 (FRA40) funkcionalno velikan. Na podlagi uporabe patentiranega originala Stoja tehnike in računalniško kontrolnih algoritmov, FRA30 (FRA40) izpolni vse želje. Glede na to, da je mogoče določiti 100 parametrov, se lahko na frekvenčni pretvornik prilagodi vsako baterijo, indukcijski motor ali vozilo.

Zasnova frekvenčnega pretvornika, ki je robustna, odporna na vibracije in vodo, je primerna tudi za najzahtevnejše aplikacije industrijskih vozil.

FRA30 (FRA40) je že bil preizkušen na evropskih, ameriških in azijskih vozilih.

 

Princip delovanja

Uporablja se princip prostorskega vektorja s štirikvadrantno modulacijo. Celoten proces nadzira 16-bitni mikroprocesor. Frekvenčni pretvornik pretvarja enosmerni tok baterije v trifazni izmenični tok primerne amplitude in frekvence in s tem poganja indukcijski motor.

 

Zagon sistema

V nekaj sekundah po vklopu frekvenčni pretvornik vklopi zagonske teste za vse njegove komponente. Če so rezultati zadovoljivi, je nadzor predan vozniku. V nasprotnem primeru izda sporočilo o napaki.

 

Polnjenje baterij med zaviranjem

Med zaviranjem indukcijski motor postane generator. S tem frekvenčni pretvornik vrača tako pridobljeno energijo v baterije (rekuperacija).
Najvišja dovoljena napetost za takšno polnjenje je nastavljiva kot parameter.

 

Pogonske baterije

Maksimalna sprejemljiva napetost baterij za FRA30(FRA40) je 250V.
Med delovanjem frekvenčni pretvornik spremlja temperaturo, napetost, tok in moč pogonskih baterij.
Če napetost baterije pade pod nastavljeno kritično vrednost, frekvenčni pretvornik izda “rezervno” opozorilo vozniku, prevzame nadzor nad optimalno izrabo energije v baterijah in izvaja voznikove ukaze v okviru sposobnosti sistema.
Spodnja meja napetosti baterije akumulatorja, pod katero je največji pogonski pospešek omejen s strani frekvenčni pretvornik, je tudi nastavljiv parameter.

 

Povezovanje FRA30(FRA40) z motorjem in programljivi parametri

  • Število polov motorja
  • Ekvivalent magnetilne napetosti
  • Razmerje U / f
  • Največja hitrost vrtenja naprej
  • Največja hitrost vrtenja nazaj
  • Največji dovoljeni slip
  • Nastavljanje parametrov za merilnik vrtljajev

 

Največje vrednosti frekvenčnega pretvornika

  • Največja neprekinjena moč FRA30 je 21kW in FRA40 je 30kW
  • Največja vrhnja moč FRA30 je 30kW in FRA40 je 40kW
  • Največji izhodni tok FRA30 je 290A in FRA40 je 390A, v območju baterije napetosti od 125V do 210V.
  • Močnostni polprevodniški elementi so zaščiteni proti pregrevanju. Frekvenčni pretvornik vklaplja električno črpalko vodnega hlajenja, če je to potrebno. Temperaturne meje so nastavljive.
  • Obratovalna temperatura okolja znaša od -25°C do 60°C.

 

Stopalka za plin – nastavljivi parametri

  • Upornost potenciometra stopalke za plin
  • Največji dovoljeni slip
  • Najmanjši položaj stopalke
  • Slip zaviranja, ko se stopalka sprosti
  • Hitrost motorja pri najmanjšem položaju stopalke
  • Hitrost motorja pri največjem položaju stopalke
  • Nelinearnost stopalke, krivulja odziva
  • Filtriranje signala stopalke

 

Stopalka z zavoro

Stikalo, ki v vozilu prižge zavorne luči lahko povežemo s frekvenčnim pretvornikom. Takoj, ko se voznik dotakne zavorne stopalke frekvenčni pretvornik prične z zaviranjem motorja; ob tem lahko frekvenčni pretvornik prižge zavorne luči. Če takšno zaviranje ne zadostuje, voznik pritisne stopalko močneje in s tem aktivira mehanske zavore na vozilu.

 

Drugi ukazi za vožnjo

  • “Economy” potenciometer: več parametrov služi za omejitev izhodne moči baterij. Voznikove zahteve glede hitrosti in pospeška izpolni frekvenčni pretvornik v mejah, ki so dolečene s temi parametri.
  • “Turbo” stikalo: s preklopom stikala frekvenčni pretvornik poveča moč v motor za približno 15%. Učinkovitost sistema pade zaradi povečanih motornih toplotnih izgub, vendar je doseženi pospešek občutno višji.
  • “Tempomat” tipka: s pritiskom na to tipko se omogoča začasno konstatno hitrost dokler ni aktivirana stopalka za plin ali zavorno.
  • “Smer” stikalo: določa smer vrtenja motorja in s tem smer gibanja vozila. Pri vzvratni vožnji frekvenčni pretvornik lahko prižge vzratne luči.
  • “Stop v sili” stikalo: s pritiskom na to tipko se takoj ustavi pogon.

 

Signalne lučke za voznika

  • “Napaka” se prižge če na sistemu pride do napake
  • “Prazna baterija” se prižge ko se baterija izprazni
  • “Baterija OK” se prižge luči ko baterija normalno deluje
  • “Naprej” se prižge med vožnjo naprej
  • “Nazaj” se prižge med vzvratno vožnjo
  • “Turbo” prikazuje vklop turbo režima vožnje
  • “Tempomat” prikazuje vklop režima konstatne hitrosti vozila

Ob izpadu pretvornika se prižge lučka »napaka« in obenem utripa lučka »turbo«

Utripanje lučke pomeni:

  • 1x – pedalka za plin je preveč pritisnjena ob startu frekvenčnega pretvornika
  • 2x – motor se vrti prehitro ob startu
  • 3x – prazna baterija
  • 4x – kratek stik
  • 5x – senzorji (napetost, tok, hitrost)
  • 6x – preobremenitev (preveliko štev. limitiranj toka)
  • 7x – prenizka polnilna nap. ali kratkotrajen izpad napajanja med polnjenjem, napačno priključen polnilnik, pregorela varovalka akumulatorjev, …
  • 8x – interna napaka ali hujši problem – potreben servis

 

Servis

Med delovanjem frekvenčni pretvornik shranjuje informacije o vseh pomembnih dogodkih v pogonskem sistemu. Če želite, se informacije lahko prikaže na računalniku. Prikaz v obliki diagrama je tudi na voljo.
Splošna komunikacija z računalniškimi sistemi je na voljo preko protokola RS-232.
Garancija traja 12mesecev ob upoštevanju splošnih tehničnih normativov.

Top